Studije o proširenju mosta na Paliluli

JP Putevi Srbije podneli su 8. marta Ministarstvu za zaštitu životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje prilaznih konstrukcija drumsko-železničkog mosta preko reke Dunav – “ Pančevački most“, na desnoj obali, na državnom putu IB-47, deonica Beograd (Bogoslovija)-petlja Krnjača.

Kako je navedeno u Idejnom rešenju ovog projekta čiji su nosilac Putevi Srbije, a u čiji je deo eKapija imala uvid, novoprojektovane konstrukcije se sastoje od 9 nezavisnih celina. 

– Glavni pravac se može podeliti na uzvodnu i nizvodnu konstrukciju koje se sastoje od četiri odnosno tri nezavisne dilatacijske celine. U sklopu projekta se nalaze i dve rampe, tj. rampa 3 uz nizvodnu konstrukciju i rampa 4 uz uzvodnu konstrukciju – navodi se u idejnom rešenju.

Dodaje se da je izbor raspona dilatacionih celina uslovljen nizom prepreka kao i položajem postojećih stubova, a pominju se i „novoplanirani železnički koloseci“ i „novi most“.

– Nizvodna konstrukcija mora da premosti i tri novoplanirana železnička koloseka i završava se na mestu dilatacijskog stuba novoizgrađenog mosta. Prepreke koje se moraju savladati sa uzvodne strane su dva planirana i jedan postojeći železnički kolosek, kostrukcija železničke stanice ‘’Pančevački most“, dve trake Nove Dunavske ulice i tri od ulice Bulevar Despota Stefana i izuzetno niska niveleta uzvodne konstrukcije IV preko Bulevara – stoji u dokumentu.

U statičkom smislu, navodi se, nove mostovke konstrukcije biće prednapregnuti kontinualni nosači ili semiintegralne kostrukcije: 

– Za statički sistem konstrukcija koje imaju proširenja zbog uklapanja sa projektovanim rampama ili rampama koje su predmet budućih projekata usvojen je prednapregnut kontinualni nosač. Semi integralna kostrukcija (krute veze na svim srednjim stubovima i ležišta na dilatacionim stubovima) je projektovana za dilaracijske celine koje nemaju uklapanja. Usvojena su četiri tipa tipičnih preseka konstrukcija, dva pi ploča ili puna ploča, uslovljenih izabranim rasponima i širinom normalnog poprečnog preseka projektovanih saobraćajnica. 

Kada je reč o širinama kolovoza, one će biti 7.20m na konstrukcijama glavnog pravca i 7.0m na prilaznim konstrukcijama (rampama). 

– Kolovoz se sastoji od dve vozne trake od po 3.25m i dve ivične trake od po 35cm, odnosno 25cm. Širina staza u razdelnom pojasu su 1.25m i 2.10m – navodi se u projektu i dodaje da će tačne dimenzije biti određene na nivou detaljnije razrade projektne dokumentacije.

U dokumentu se navodi i da saobraćajni čvor Pančevački most predstavlja jednu od značajnijih raskrsnica u gradu, te da se preko njega stiže na Pančevački most, jedinu vezu šumadijskog dela grada sa Banatom, kao i da je značajno saobraćajno opterećen.

Trenutne prilazne konstrukcije mostu preko reke Dunav na desnoj obali, izgrađene su u periodu od 1960. do 1964. godine i sastoje se od dva niza nezavisnih, prethodno napregnutih mostova – uzvodni, desni most za smer od Pančeva ka Beogradu i nizvodni, levi most za smer od Beograda ka Pančevu.

Oba pravca se sastoje od po šest kontinualnih ramovskih konstrukcija i prilaznih rampi, ukupna širina mosta na pravcu iznosi 9.1m, a saobraćajni profil se sastoji od dve saobraćajne trake od po 3.50m, pešačke staze od 1.4m i revizione staze od 0.7m. 

Mostovi su povezani ulazno silaznim rampama sa Bulevarom Despota Stefana, a ostavljene su i „slepe“ rampe za vezu sa Dunavskom ulicom koje nisu izvedene i pristup im je onemogućen, podseća se u dokumentu. 

Ujedno, Vlada Srbije donela je 17. marta rešenje kojim je utvrđen javni interes za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi rušenja i izgradnje prilaznih konstrukcija na desnoj obali drumsko železničkog mosta preko reke Dunav – „Pančevački most“ u Beogradu na državnom putu IB reda broj 47, deonica: Beograd (Bogoslovija) – petlja Krnjača, kao objekta od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Krajnji korisnik eksproprijacije je JP Putevi Srbije, navedeno je u rešenju.

Podsetimo, prvi čovek Puteva Srbije Zoran Drobnjak rekao je jesenas da će popularni Pančevac biti srušen i da će u naredne tri ili četiri godine u njegovoj blizini nići novi most. 
On je za portal Mondo kazao da je rekonstrukcija Pančevačkog mosta neisplativa jer je most oštećen sve do temelja, ali da se neće rušiti pre nego što se napravi novi most koji će ga zameniti, ali čija se lokacija još uvek ne zna. 

U oktobru pretprošle godine Putevi Srbije raspisali su i javnu nabavku za izradu tehničke dokumentacije za rušenje i izgradnju prilaznih konstrukcija Pančevačkog mosta na desnoj obali Dunava, a vrednost posla bila je procenjena na 70 miliona dinara bez PDV-a.

– Projektom iz 2007. godine predviđene su intervencije na gotovo svim elementima mostovske konstrukcije izuzev temelja. Pregledom 2018. godine konstatovana je oropagacija oštećenja, te iz toga proističe i potreba da se projekat inovira – bilo je navedeno u tenderu na kojem je posao dobio konzorcijum firmi DB inženjering Beograd, AG institut Novi Sad i MHM Projekt Novi Sad, po ceni od 23,8 miliona dinara. Ugovor je zaključen u maju prošle godine 

Najzad, u avgustu prošle godine gradski arhitekta Beograda i Marko Stojčić najavio je potpunu rekonstrukciju Pančevačkog mosta, i uz to ekao da postoji ideja da se proširi konstrukcijom tramvajskog mosta.

– Trenutno se rade studije o eventualnom proširenju Pančevačkog mosta. Ideja je da se pored njega izgradi dodatna konstrukcija za tramvajski most koji bi zadovoljio potrebe stanovnika sa leve obale Dunava – rekao je tada Stojčić.
izvor:eKapija

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*