Nova luka Beograd gradiće se na Paliluli

Urbanistički zavod Beograda izradio je na inicijativu Agencije za upravljanje lukama Urbanistički projekat za izgradnju terminala za rasute terete nove luke u Beogradu.

Kako javlja eKapija, terminal za rasute terete planiran je na levoj obali Dunava, na rečnom kilometru km 1161+800, nizvodno od postojeće Luke „Beograd“ i Pančevačkog mosta, tačnije u Krnjači. Zauzimaće površinu od oko 37,6 ha, a ukupna širina akvatorije iznosiće 230 m.

U sklopu terminala planirani su: operativna obala, deponija sirovog materijala, podterminali za separacije peska i šljunka, podterminali za agregat za beton i betonske asfaltne baze, saobraćajne površine, koridor za prolaz železničkog koloseka i zelene površine (minimalno 20 odsto).

Od objekata tu će biti upravna zgrada, objekat kontrole i pristupa i 12 objekata za lučke operatere, kao i 88 parking mesta za putničke automobile i 41 za kamione.

Osim sadržaja u funkciji lučke delatnosti, na prostoru lučkog terminala moguća je realizacija kompatibilnih namena – javne službe (carina, ispostave poreske uprave i dr.), površine za privredne zone (magacini, skladišta i dr.), komercijalni i prateći sadržaji.

Izgradnji planiranih sadržaja i kompatibilnih namena u okviru lučkog terminala treba da prethodi nasipanje terena u cilju zaštite od plavljenja.

Kada je reč o saobraćajnim površinama, prostor terminala povezuje se sa širom saobraćajnom mrežom grada preko planirane saobraćajnice koja sa Pančevačkim putem ostvaruje površinsku raskrsnicu sa punim programom veza.

Takođe, severno, na udaljenosti od oko tri kilometra prolazi železnička pruga Beograd – Pančevo od koje je planirano da se izgradi industrijski kolosek koji bi prolazio severno od planiranog terminala za rasute terete.

013info

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*